Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Szkła i Ceramiki Filia w Krakowie \; Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego dnia 22 kwietnia 1976 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1976 r. \; Zastępuje BN\-62\/6831\-03]

Number of results: 1

items per page

Urbaniak, Ignacy Leszczak, Edmund Pawłowski, Zdzisław Instytut Szkła i Ceramiki (Warszawa). Oddział (Kraków)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information