Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Szkła i Ceramiki \; Ustanowiona przez Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 września 1982 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1983 r. Zastępuje BN\-74\/6833\-15]

Number of results: 1

items per page

Szall, Stanisław Instytut Szkła i Ceramiki (Warszawa). Oddział (Kraków)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information