Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Szkła i Ceramiki \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szkła i Ceramiki dnia 6 października 1980 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1981 r. \; Zastępuje BN\-73\/6851\-10]

Number of results: 1

items per page

Instytut Szkła i Ceramiki (Warszawa). Oddział (Kraków)

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information