Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Szkła i Ceramiki \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Szkła i Ceramiki dnia 7 czerwca 1990 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1991 r. \; Zastępuje BN\-78\/6859\-04.]

Number of results: 1

items per page

Wolanin, Maria Instytut Szkła i Ceramiki (Warszawa). Oddział (Kraków)

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information