Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Szkła i Ceramiki \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Szkła i Ceramiki dnia 30 listopada 1990 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1991 r. \; Zastępuje BN\-80\/6831\-32]

Number of results: 1

items per page

Wolanin, Maria Instytut Szkła i Ceramiki (Warszawa). Oddział (Kraków)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information