Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Szkła \; Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego dnia 26 czerwca 1974 r. jako norma obowiązująca od dnia 14 października 1975 r. \; Zastępuje BN\-62\/6833\-01]

Number of results: 1

items per page

Szall, Stanisław Instytut Szkła i Ceramiki (Warszawa). Oddział (Kraków)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information