Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych \; Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dnia 3 stycznia 1983 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1983 r. \; Zastępuje BN\-72\/6731\-15]

Number of results: 1

items per page

Błach, Stanisława Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information