Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb \; Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 września 1982 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1983 r. \; Zastępuje BN\-67\/6093\-23]

Number of results: 1

items per page

Hadryś, Anna Zakłady Tworzyw i Farb "Pronit" im. Bohaterów Studzianek

1983 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information