Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb \; Ustanowiona prze Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 29 grudnia 1988 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 paździenika 1989 r.]

Number of results: 2

items per page

Kozłowska, Zofia "Polifarb-Oliwa" Zakłady Farb (Gdynia).

1989 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Kozłowska, Zofia "Polifarb-Oliwa" Zakłady Farb (Gdynia).

1989 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information