Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego Organika dnia 29 grudnia 1981 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1982 r. \; Zastępuje BN\-67\/6121\-02]

Number of results: 3

items per page

Szymczyk, Urszula Gredka-Pokszan, Maria Oźminkowski, Stanisław Instytut Przemysłu Organicznego (Warszawa)

1982 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Gredka-Pokszan, Maria Oźminkowski, Stanisław Wesołowska, Janina Instytut Przemysłu Organicznego (Warszawa)

1982 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information