Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego dnia 16 kwietnia 1986 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1986 r. \; Zastępuje BN\-76\/8050\-04.]

Number of results: 1

items per page

Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego (Warszawa)

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information