Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Naftowy \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Górnictwa Naftowego dnia 21 grudnia 1974 r. jako norma obowiązująca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 lipca 1975 r. i produkcji od dnia 1 stycznia 1976 r]

Number of results: 3

items per page

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej (Warszawa)

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

Gurba, Eugeniusz Wojdyła, Jan Instytut Naftowy (Kraków)

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information