Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 29 marca 1991 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1991 r. \; Zastępuje BN\-63\/6710\-01]

Number of results: 1

items per page

Znamirowska, Zofia Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information