Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Metali Nieżelaznych \; Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo\-Hutniczego Metali Nieżelaznych \"METALE\" dnia 26 kwietnia 1971 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1972 r]

Number of results: 1

items per page

Instytut Metali Nieżelaznych (Gliwice).

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information