Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Metali Nieżelaznych \; Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo\-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA dnia 29 grudnia 1983 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1985 r. \; Zastępuje BN\-69\/0822\-15]

Number of results: 1

items per page

Stanclik, Antoni Buchacz, Jerzy Instytut Metali Nieżelaznych (Gliwice).

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information