Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 31 marca 1988 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1988 r. \; Zastępuje BN\-72\/6714\-18]

Number of results: 1

items per page

Góralczyk, Stefan Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information