Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Lotnictwa \; Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego DELTA dnia 16 mja 1972 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1973 r. \; Zastępuje BN\-64\/3813\-14 i BN\-64\/3813\-18]

Number of results: 1

items per page

Instytut Lotnictwa

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information