Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej dnia 9 września 1991 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1992 r. \; Zastępuje BN\-77\/9394\-01\/00]

Number of results: 1

items per page

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information