Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej dnia 22 czerwca 1989 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1990 r. \; Zastępuje BN\-64\/3086\-11]

Number of results: 1

items per page

Dytberner, Wiesław Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

2014 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information