Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa \; Ustanowiona przez Ministra Przemysłu dnia 18 stycznia 1991 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1991 r. \; Zastępuje BN\-78\/1771\-20\/01, BN\-78\/1771\-20\/02]

Number of results: 2

items per page

Bąkowski, Eugeniusz Wal, Zdzisław Nowak, Aleksandra Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (Kraków) Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych "GLINIK"

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

Baranek, Halina Wal, Zdzisław Bąkowski, Eugeniusz Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (Kraków).

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information