Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa \; Ustanowiona przez Ministra Górnictwa dnia 4 listopada 1980 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r. \; Zastępuje BN\-72\/0486\-07.]

Number of results: 1

items per page

Turek, Tadeusz Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information