Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Elektrotechniki \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Elektrotechniki dnia 14 lutego 1989 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1990 r. \; Zastępuje BN\-81\/3016\-08]

Number of results: 1

items per page

Michalski, Ryszard Zadrożny, Jerzy. Fiutowska, Ewa. Instytut Elektrotechniki (Warszawa).

2014 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information