Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 19 grudnia 1990 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1991 r. \; Zastępuje BN\-70\/6022\-02]

Number of results: 1

items per page

Kruszewska, Krystyna Izydorczyk, Magdalena Zakłady Azotowe im. Feliksa Dzierżyńskiego (Tarnów).

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information