Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Chemii Nieorganicznej \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 27 kwietnia 1990 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1991 r. \; Zastępuje BN\-82\/6016\-42\/02.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information