Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Chemii Nieorganicznej \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 24 marca 1989 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1990 r. \; Zastępuje BN\-82\/6016\-42\/15.]

Number of results: 1

items per page

Milińska, Anna Instytut Chemii Nieorganicznej.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information