Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa \; Ustanowiona Dyrektora Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa dnia 26 maja 1984 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 stycznia 1987 r.]

Number of results: 1

items per page

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.

1986 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information