Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Badawczy Leśnictwa \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych dnia 24 maja 1978 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1979 r. \; Zastępuje BN\-65\/9226\-01, BN\-63\/9224\-04]

Number of results: 1

items per page

Bąkowski, Stanisław Instytut Badawczy Leśnictwa

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information