Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów \; Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 18 września 1975 r. jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 lipca 1976 r. \; Zastępuje BN\-64\/8931\-03]

Number of results: 1

items per page

Olinger, Emil Słupski, Witold. Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information