Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Huta Baildon – HZWD Mikrohuta \; Ustanowiona zarządzeniem Dyrektora Instytutu Metalurgii Żelaza nr 1\/83 z dnia 28.01.1983 r. jako norma obowiązująca od dnia 1.01.1984 r. \; Zastępuje BN\-77\/0631\-10]

Number of results: 1

items per page

Tomczyk, Marian Roszak, Tadeusz Miśkiewicz, Witold HZWD Mikrohuta - Huta "Baildon" (Dąbrowa Górnicza)

2014 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information