Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Hutę Baildon \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali zarządzeniem nr 17\/79 z dnia 28.07.1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1.01.1980 r. \; Zastępuje BN\-77\/0861\-01]

Number of results: 1

items per page

Porębski, Kazimierz Huta "Baildon" (Katowice)

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information