Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Fabrykę Form Metalowych Ponar\-Formet \; Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo\-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn dnia 24 listopada 1983 r. jako norma obowiązująca od dnia 1czerwca 1984 r]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information