Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku \; Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 28 września 1990 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1991 r. \; Zastępuje BN\-77\/3083\-24\-04]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information