Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku \; Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 20 czerwca 1981 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1982 r. \; Zastępuje BN\-64\/3757\-06.]

Number of results: 1

items per page

Rajnsz, Jan Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information