Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku \; Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 11 czerwca 1984 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1985 r. \; Zastępuje BN\-68\/3757\-03 w części dotyczącej flag sygnałowych kodu międzynarodowego]

Number of results: 1

items per page

Pieńkowski, Adam Centrum Techniki Okrętowej.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information