Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej \; Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 26 lutego 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1979 r. \; Zastępuje BN\-67\/3757\-09]

Number of results: 1

items per page

Hincmanowska, Alina Centrum Techniki Okrętowej

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information