Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej \; Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 13 marca 1981 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1983 r. \; Zastępuje BN\-69\/3712\-09 w zakresie wymiarów w świecie drzwi przeciwogniowych klasy B]

Number of results: 1

items per page

Kubacka, Maria Centrum Techniki Okrętowej

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information