Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centrum Naukowo\-Techniczne Kolejnictwa \; Ustanowiona przez Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności dnia 2 czerwca 1989 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1990 r. \; Zastępuje BN\-82\/3512\-12\/04]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information