Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centrum Badawczo\-Projektowe Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych dnia 31 grudnia 1975 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1977 r. \; Zastępuje BN\-69\/3784\-05.]

Number of results: 1

items per page

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej (Wrocław).

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information