Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centrum Badawczo\-Projektowe Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej dnia 24 marca 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1979 r. \; Zastępuje BN\-75\/3786\-01]

Number of results: 1

items per page

Winiarski, Tadeusz Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej (Wrocław).

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information