Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centrum Badawczo\-Projektowe Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu \; Ustanowiona przez Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności dnia 21 grudnia 1988 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1989 r. \; Zastępuje BN\-78\/3787\-02]

Number of results: 1

items per page

Dąbrowski, Zdzisław Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej (Wrocław)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information