Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centrum Badawczo\-Projektowe Żeglugi Śródlądowej \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej i Stoczni Rzecznych dnia 20 maja 1974 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 kiwetnia 1975 r.\; Zastępuje BN\-62\/3788\-02]

Number of results: 1

items per page

Raińczuk, Marian \d (1927- ). Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej (Wrocław).

1974 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information