Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centrum Badawczo\-Projektowe Żeglugi Śródlądowej \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej dnia 15 marca 1978 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1978 r. \; Zastępuje BN\-70\/3786\-12.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information