Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centrum Badawczo\-Projektowe Żeglugi Śródlądowej \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Żeglugi Śródlądowej dnia 3 listopada 1977 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 lipca 1978 r \; Zastępuje BN\-67\/3780\-03]

Number of results: 1

items per page

Mastalski, Leszek (1936- ) Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej (Wrocław)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information