Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centrum Badawczo\-Projektowe Żeglugi Śródlądowej \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej dnia 1 kwietnia 1982 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia \; Zastępuje BN\-63\/3750\-02]

Number of results: 1

items per page

Raińczuk, Marian (1927- ) Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej (Wrocław)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information