Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Związek Spółdzielni Pracy \; Ustanowiona przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Przemysłowo\-Handlowego Polskie Odczynniki Chemiczne dnia 2 marca 1978 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1978 r.]

Number of results: 2

items per page

Krajowy Związek Spółdzielni Pracy Tworzyw Sztucznych i Gumy (Kraków)

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

Krajowy Związek Spółdzielni Pracy Tworzyw Sztucznych i Gumy (Kraków)

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information