Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Związek Spółdzielni Niewidomych, Zakład Budowy Maszyn i Urządzeń \; Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów dnia 22 marca 1988 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1988 r. \; Zastępuje BN\-83\/4550\-06\/80]

Number of results: 1

items per page

Tworkowski, Jacek Zakład Budowy Maszyn i Urządzeń (Warszawa)

1988 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information