Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Zarząd Lotnictwa Cywilnego \; Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 27 sierpnia 1975 r. jako norma obowiązująca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 lipca 1976 r. \; Zastępuje BN\-67\/9360\-07]

Number of results: 1

items per page

Centralny Zarząd Lotnictwa Cywilnego

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information