Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.\; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych dnia 31 grudnia 1976 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1977 r. \; Zastępuje BN\-69\/8864\-24.]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL"

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information