Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Kruszyw Budowlanych \; Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dnia 15 sierpnia 1983 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 marca 1984 r. \; Zastępuje BN\-68\/6714\-01]

Number of results: 1

items per page

Charkiewicz, Zyta Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kruszyw Budowlanych

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information