Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Kruszyw Budowlanych \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 29 marca 1991 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1991 r. \; Zastępuje BN\-75\/6727\-01]

Number of results: 1

items per page

Góralczyk, Stefan Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information